Cenník

Cenník

Transfer z Bratislava letisko

Trasa

4 miestne

8 miestne

do Bratislava Centrum

€30€45

na Schwechat Letisko

€65€85

do Viedeň Centrum

€85€110

na Budapešť Letisko / Centrum

€250€315

na Praha Letisko / Centrum

€380€450

Transfer z Bratislava Centrum

Trasa

4 miestne

8 miestne

na Bratislava Letisko

€30€45

na Schwechat Letisko

€65€85

do Viedeň Centrum

€85€110

na Budapešť Letisko / Centrum

€250€315

na Praha Letisko / Centrum

€380€450

Transfer z Schwechat Letisko

Trasa

4 miestne

8 miestne

na Bratislava Letisko

€65€85

do Bratislava Centrum

€65€85

Transfer z Viedeň Centrum

Trasa

4 miestne

8 miestne

na Bratislava Letisko

€85€110

do Bratislava Centrum

€85€110

Transfer z Budapešť Letisko / Centrum

Trasa

4 miestne

8 miestne

na Bratislava Letisko

€250€315

do Bratislava Centrum

€250€315

Transfer z Praha Letisko / Centrum

Trasa

4 miestne

8 miestne

na Bratislava Letisko

€380€450

do Bratislava Centrum

€380€450

Transfer z Bratislava letisko

Trasa

17 miestne

19 miestne

30 miestne

49 miestne

do Bratislava Centrum

€89€99€129€179

na Schwechat Letisko

€189€199€249€359

do Viedeň Centrum

€229€239€299€399

na Budapešť Letisko / Centrum

€459€469€599€679

na Praha Letisko / Centrum

€639€649€789€999

Transfer z Bratislava Centrum

Trasa

17 miestne

19 miestne

30 miestne

49 miestne

na Bratislava Letisko

€89€99€129€179

na Schwechat Letisko

€189€199€249€359

do Viedeň Centrum

€229€239€299€399

na Budapešť Letisko / Centrum

€459€469€599€679

na Praha Letisko / Centrum

€639€649€789€999

Transfer z Schwechat Letisko

Trasa

17 miestne

19 miestne

30 miestne

49 miestne

na Bratislava Letisko

€189€199€249€359

do Bratislava Centrum

€189€199€249€359

Transfer z Viedeň Centrum

Trasa

17 miestne

19 miestne

30 miestne

49 miestne

na Bratislava Letisko

€229€239€299€399

do Bratislava Centrum

€229€239€299€399

Transfer z Budapešť Letisko / Centrum

Trasa

17 miestne

19 miestne

30 miestne

49 miestne

na Bratislava Letisko

€459€469€599€679

do Bratislava Centrum

€459€469€599€679

Transfer z Praha Letisko / Centrum

Trasa

17 miestne

19 miestne

30 miestne

49 miestne

na Bratislava Letisko

€639€649€789€999

do Bratislava Centrum

€639€649€789€999
  • Ceny za jednosmernú cestu jedným vozidlom
  • Nočný príplatok (22:00-05:00) +10€ Bratislava letisko, Viedeň letisko, Viedeň mesto a ostatné
  • Cenník je platný pre rok 2022